GuiA Física mmxiv

13 Bons Consells

Aquests consells es publicaren primer en un llibret titulat "GuiA Física mmxiv per sorprendre positivament o negativament al correctors de la prova de Física" i se seguiren incloent en les guies distribuïdes en anys successius. Estan destinats a l'alumnat que fa segon de Batxillerat i ha de fer l'examen de Física a les proves d'accés a la universitat, però són aplicables a qualsevol examen de Física.


13 Bons Consells
Aquests texts pertanyen a la guia amb dipòsit legal: PM 1055-2014.
Text i disseny d'aquest lloc web:AAC, Departament de Física