ElCap
GuiA Física mmxviii

Introducció

Índex

Què hi ha en aquest lloc web?

En aquest lloc web hi ha problemes del tipus que s'han de saber a segon de Batxillerat.

Abans dels problemes d'exemple hi ha un requadre amb la descripció del que s'ha de saber i convé llegir-lo amb atenció.

Els problemes s'han organitzat per guiar com afrontar amb èxit l'examen de Física a les proves de batxillerat d'accés a la universitat que es fan a la UIB.

La primera versió d'aquest lloc web es publicà per a les proves de Batxillerat d'accés a la universitat de 2018 i s'ha revisat per a la prova actual.

Resolució en vídeo

1      Els exercicis amb el número sobre fons vermell tenen la resolució en vídeo (la locució està en castellà). El fons queda verd com en els altres exercicis una vegada posada la resposta correcta.

Ús del lloc web i el contingut

Els enunciats d'aquestes pàgines i les imatges i els vídeos sense modificar, retallar o refer es poden usar amb finalitat educativa, sense ànim de lucre, citant l'autor de les pàgines i posant en lloc visible l'adreça d'aquest lloc web. Usau: "GuiA Física · Antoni Amengual Colom · UIB url: dfs.uib.cat/ apl/ aac/ fisicapbau/".

Què indiquen els marcadors?

A la part superior de cada pàgina de problemes hi ha un marcador com el següent:

El primer número és la quantitat de problemes de la pàgina contestats correctament i el segon és la quantitat de problemes que hi ha a la pàgina. En el marcador mostrat aquí el segon número correspon a la suma de problemes de totes les pàgines publicades. Les estrelles marquen el percentatge de problemes resposts correctament. Les estrelles de cada pàgina també surten a la pàgina índex.

Com més estrelles tenguis, més garanties tens d'obtenir una bona qualificació a l'examen.

Els números dels problemes que no estan resolts o no s'han contestat correctament giren quan es deixa el cursor damunt. En haver-se respost correctament, els números queden fixos i amb el fons de color verd.

Alguns problemes es poden contestar directament o amb pocs càlculs i altres requereixen més càlculs. La puntuació dels dos tipus de problemes en un examen podria ser diferent.

El marcador es pot reiniciar esborrant totes les respostes.

 
Esborra totes les respostes   

Atenció: Quan el marcador es posa a zero, es desmarquen les respostes com a correctes, però el navegador podria mantenir el valor numèric de la solució dins el requadre.

Requadres per a les respostes

Per puntuar cada resposta, s'ha d'escriure la solució en el requadre al costat de «Resp» després de l'enunciat. Les solucions numèriques s'han d'escriure amb les unitats indicades i usant el punt com a separador decimal quan no siguin números sencers.

En alguns problemes, per exemple quan s'ha d'usar la constant de gravitació universal, el resultat no surt igual si s'usa el valor 6.67384 10-11 N m2 kg-2 o el valor aproximat a dos decimals que s'ha de saber. El resultat ben calculat es donarà per bo tant si s'usa el valor exacte com l'aproximat.

En els requadres només s'ha d'escriure el resultat numèric amb les unitats indicades. En un examen, les unitats en els resultats numèrics s'han de pensar a escriure.

Atenció: Si s'ha resolt un problema correctament i en pitjar el botó [Avalua] no es marca la solució com a correcte, cal revisar que s'ha donat el resultat en les unitats indicades i s'ha usat el punt com a separador decimal. Tal vegada s'hagi d'escriure la solució amb algun decimal o xifra més (atenció amb l'arrodoniment). També s'ha de comprovar si s'han mantigut decimals suficients en els càlculs intermedis.

GuiA Física mmxviii · | Antoni Amengual Colom · Departament de Física | Universitat de les Illes Balears| Publicat: 2019.
GuiA Física mmxviii
Primera edició: Desembre 2017. Revisada: maig 2019.
Elaboració dels problemes i disseny del lloc web dfs.uib.cat/apl/aac/fisicapbau/
Antoni Amengual Colom, Departament de Física

Els enunciats d'aquestes pàgines i les imatges i els vídeos sense modificar, retallar o refer es poden usar amb finalitat educativa, sense ànim de lucre, citant l'autor de les pàgines i posant en lloc visible l'adreça d'aquest lloc web. Usau: "GuiA Física · Antoni Amengual Colom · UIB url: dfs.uib.cat/apl/aac/fisicapbau/".